Huur / koop

U kunt een schilderij huren voor € 7,50 per maand. Doorgaans voor een periode van een half jaar.

Wanneer mensen die een schilderij gehuurd hebben het schilderij willen kopen, gaat altijd de reeds betaalde huurprijs van de koopprijs af. Indien gewenst kan een betalingsregeling worden toegepast.

Telefonisch een afspraak om te komen kijken kan altijd !Breewijd 58   8602 CK  Sneek   0515-439345